3 Cơ sở tôn giáo của dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn rộng 4,3 ha

Hình ảnh minh họa

(ĐN) – Theo UBND tỉnh, đến nay, UBND tỉnh đã giao hơn 4,3ha đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cho 3 cơ sở tôn giáo gồm: chùa Bửu Lâm, giáo xứ Thành Tâm và giáo xứ Thành Đức để các cơ sở này xây dựng các công trình mới. Đây là 3 cơ sở tôn giáo có các công trình nằm trong khu vực 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành.

Trước đó UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường tài sản gắn liền với đất đối với các cơ sở tôn giáo này. Cụ thể, thu hồi hơn 11 ngàn m2 đất thuộc quyền sử dụng của chùa Bửu Lâm; thu hồi hơn 12,5 ngàn m2 đất thuộc quyền sử dụng của giáo xứ Thành Tâm và thu hồi hơn 3,4 ngàn m2 đất thuộc quyền sử dụng của giáo xứ Thành Đức.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sau đó đã chi trả toàn bộ số tiền hơn 27 tỷ đồng là tiền bồi thường tài sản gắn liền với đất của 3 cơ sở tôn giáo.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở TN-MT và các đơn vị liên quan bàn giao sơ bộ bản trích lục và vị trí các lô đất trên thực địa đối với 3 cơ sở tôn giáo. Hiện nay các cơ sở tôn giáo đã thuê tư vấn để lập bản vẽ thiết kế công trình. Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo tỉnh và UBND H.Long Thành đang hướng dẫn các tổ chức này về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, UBND tỉnh sẽ lập thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 cơ sở tôn giáo theo quy định của Luật Đất đai để các cơ sở tôn giáo triển khai xây dựng các công trình.

Đánh giá:
5/5

Chia sẽ mạng xã hội bạn bè cùng đọc:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest