Quyết định ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn huyện Long Thành nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung cập nhật mới nhất như sau

Bài viết này dựa trên Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mọi người tải file quyết định được đính kèm cuối bài viết 

QUYẾT ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 08/10/2022.

 
🛑 Một số nội dung chính của Quyết định:
1. Tăng giá bồi thường 20% ( trượt giá)
2. Điều chỉnh đơn vị tính của Tường xây từ “m2” thành “ mét dài”.
3. Dựa trên cơ sở thực tế để xác định độ tuổi, năm trồng và năng suất thu hoạch của từng loại cây, từ đó phân loại cây A,B,C,D để tính toán bồi thường. ( mình có để hình phân loại cây A,B,C,D,E phía dưới.Cây chuối, đu đủ, thơm (dứa) cũng được phân loại như trên. Việc phân loại A, B,C,D,E do tổ chức bồi thường cấp huyện xác định).
4. Cây cỏ Đậu, Cỏ lá gừng, Dền đỏ được xét là cây hằng năm ( trước đây là xét cây lâu năm). Do các loại cây này có thân mềm, canh tác hàng năm.
5. Bổ sung thêm danh mục cây “ Thanh long ( trụ xây)” trong danh mục bồi thường cây lâu năm
*Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng : nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi ( nuôi trồng thủy sản) và một số loại tài sản khác ( gắn liến với đất) khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
*Đối tượng không áp dụng theo quy định:
Tùy từng trường hợp cụ thể mà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền xem xét có đủ điều kiện hay không. Xem xét xong thì sẽ có mức hỗ trợ, và tối đa bằng 100% các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.
♻️ Quy trình bồi thường, hỗ trợ đối với đối tường không áp dụng theo quy định:
1. Tổ chức bồi thường cấp huyện tính toán mức bồi thường, hỗ trợ ( hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời) cho từng tài sản cụ thể -> Sở Tài Chính + cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định -> trình UBND tỉnh quyết định.
+ Trường hợp cấp huyện không tính toán được mức bồi thường thì : Cấp huyện phối hợp với chủ dự án thuê Tổ chức tư vấn có chức năng để xác định giá >
+ Trường hợp Sở tài chính và cơ quan quản lý chuyên ngành không thống nhất mức giá do Tổ chức tư vấn ( được thuê) -> Sở Tài chính chỉ định Tổ chức tư vấn định giá khác.
2. Chi phí định giá, thẩm định giá do chủ dự án chịu, được hạch toán vào chi phí của dự án.
🛑🛑🛑 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG 🛑🛑🛑
1/ Giá bồi thường nhà ở:
Đối với nhà tạm không được xếp là nhà dưới cấp 4, giá bồi thường tối đa là 950.000đ/m2
2/Giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc:
*Tài sản, vật kiến trúc có trong phụ lục I, II và III
*Tài sản, vật kiến trúc không áp dụng quy định :
+Đối với giá trị dưới hoặc bằng 100 triệu: UBND cấp huyện được duyệt giá bồi thường, hỗ trợ tài sản hoặc chi phí di dời.
+Đối với giá trị trên 100 triệu, thì sẽ tổ chức bồi thường với trình tự sau:
Bước 1: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị) để xác định là bồi thường, hỗ trợ tài sản (hạng mục hạ tầng kỹ thuật) hay chỉ là bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời tài sản
Bước 2 : Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện phối hợp với chủ dự án để thuê đơn vị tư vấn xác định giá bồi thường tài sản (hạng mục hạ tầng kỹ thuật) hoặc bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời tài sản.
Bước 3: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện báo cáo cơ quan chuyên ngành để thẩm định về mặt kỹ thuật đối với kết quả xác định của đơn vị tư vấn. Đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thông điện, hệ thống điện chiếu sáng thì báo cáo Sở Công Thương; hệ thống cầu đường giao thông báo cáo Sở Giao thông và Vận tải; hệ thống đường cáp viễn thông báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông; hệ thống máy móc thiết bị báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 4: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, chi phí di dời, đồng thời nêu rõ tính chất pháp lý của tài sản gửi Sở Tài chính để chủ trì phối hợp Sở quản lý chuyên ngành thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.
3/ Giá bồi thường cây trồng :
*Đối với các loại cây trồng có trong phụ lục I, II và III
*Đối với các loại cây trồng không có trong phụ lục : UBND huyện tính toán mức bồi thường, hỗ trợ hoặc hỗ trợ di dời ( hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng để xác định giá) cho từng loại cây trồng gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định bồi thường, hỗ trợ hoặc hỗ trợ di dời cho loại cây trồng có giá trị lớn hơn 600.000đ/cây. UBND cấp huyện được duyệt bồi thường, hỗ trợ hoặc hỗ trợ chi phí di dời đối với loại cây có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 600.000đ/cây.
4/Giá bồi thường các tài sản khác:
a)Giá công đào ao, các hồ chứa nước:
+ Đào ao nuôi trồng thủy sản, hồ chứa nước : bồi thường 42.000đ/m3
+ Ao do cải tạo từ long suối, đầm phá, hố bom để thành ao nuôi trồng hoặc hồ chứa nước. Tùy theo mức độ đầu tư của chủ hộ mà tính toán mức bồi thường, nhưng cũng không quá 42.000đ/m3.
+ Đối với các huyện : Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành và thành phố Long Khánh – ao đào hoặc cải tạo từ đất đồi, đất gò có đá thì được bồi thường 42.000đ nhân (x) hệ số 1,5.
b)Giá bồi thường lắp đặt, di dời đồng hồ nước, điện thoại, điện kế:
+ Đồng hồ điện chính : 1.500.000 đ/cái
+ Đồng hồ điện phụ : 750.000 đ/cái
+ Đồng hồ nước chính : 3.600.000 đ/cái
+ Đồng hồ nước phụ: 1.150.000 đ/cái
+ Điện thoại bàn hữu tuyến thuê bao: 320.000 đ/cái.
❗️ Lưu ý :
1. Trường hợp chủ hộ có giấy tờ chứng minh đã lắp đặt đồng hồ điện nước, điện kế, điện thoại có mức chi phí cao hơn mức trên thì được bồi thường theo chi phí thực tế
2. Bồi thường chi phí lắp đặt truyền hình cáp , internet, cáp quang, các dịch vụ viễn thông theo hợp đồng lắp đặt thực tế.
3. Đối với những hộ đóng góp để làm bình hạ thế, đường điện mà có hồ sơ bổ giấy tờ để chứng minh thì được bồi thường theo mức đóng góp thực tế nếu người đó phải di chuyển đến nơi khác không còn được hưởng kết quả đóng góp.
5/Giá bồi thường cây lâu năm :
a ) Cây phân tán :
+ Đơn giá bồi thường (hỗ trợ) cây phân tán có quá trình sinh trưởng bình thường ( không phải là cây chiếc, cây ghép ).
+ Nếu vườn cây không cho thu hoạch hoặc năng suất chỉ đạt dưới 50% năng suất bình quân của cây cùng loại thì mức giá bằng cây loại A nhân (x) hệ số 0,7.
+ Đối với cây lấy quả cao sản cho năng suất cao đặc biệt hoặc cây cảnh có giá trị cao , tổ chức bồi thường cấp huyện tính toán mức bồi thường cụ thể trình Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quyết định.
*Đơn giá hỗ trợ, bồi thường cây phân tán là cây chiết, cây ghép – cũng được phân loại cây A,B,C,D,E và nhân (x) với hệ số 0,7.
b) Cây tập trung:
+ Áp dụng các loại cây Tràm, Bạch Đàn, Xoan, So Đũa, Đước, Sú, Vẹt, Bình Bát, Keo ( lá tràm) trồng tập trung có diện tích lớn hơn hoặc bằng 1000m2. Được bồi thường bằng chi phí ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất cộng lãi 40% tính trên chi phí đầu tư. Cụ thể:
Năm tuổi thứ 1 : 29.783.000đ/ha
Năm tuổi thứ 2: 41.677.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 3 : 50.772.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 4 : 52.188.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 5 : 53.602.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 6: 55.012.000 đ/ha
❗️ Riêng cây Tràm trên 05 tuổi, cây Bạch Đàn trên 04 tuổi chưa khai thác lần nào thì được tính thêm chi phí tái sinh bằng chi phí trồng của năm thứ nhất là 12.774.000 đồng/ha. Đối với cây tập trung trên 06 năm tuổi thì cứ 01 năm tuổi được cộng thêm 1.411.000 đồng/ha.
+Đối với cây Tràm lai trồng bằng dâm hom, mức bồi thường : (năm thứ 05 chưa khai thác được tính thêm chi phí tái sinh năm thứ nhất là 17.503.000 đ/ha )
Năm tuổi thứ 1: 44.108.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 2 : 52.930.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 3 : 60.281.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 4 : 81.478.000 đ/ha
Năm tuổi thứ 5 : 107.623.000 đ/ha
*Đối tượng được bồi thường cây trồng trên được thu hồi giá trị thanh lý.
6/ Giá bồi thường vật nuôi ( nuôi trồng thủy sản):
+) Bồi thường thiệt hại ngừng sản xuất đối với ao tôm: ao quảng canh cải tiến là 28.080.000 đồng/ha/vụ ; ao thâm canh là 37.440.000 đồng/ha/vụ.
+) Bồi thường thiệt hại đối với ao cá : ao quảng canh cải tiến là 22.464.000 đồng/ha/vụ ; ao thâm canh là 31.824.000 đồng/ha/vụ.
✅ Việc điều chỉnh quyết định mới này có đóng góp ý kiến từ: Sở xây dựng, UBND thành phố Long Khánh, UBND huyện Long Thành. Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hơn 01 ngàn dự án triển khai nên cần đảm bảo công bằng và ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án.

(Bấm tải file Đính kèm: Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND​)

Nếu thấy bài viết hay Anh/Chị hãy chia sẽ cho bạn bè cùng đọc và theo dõi những bài viết mới nhất về thị trường Bất động sản tại Long Thành nhé:

Facebook
Twitter
Pinterest

Tin tức nổi bật

Taidinhcusanbay.vn” nơi mua bán đất Tái định cư Lộc An – Bình Sơn UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – CHUYÊN NGHIỆP
Luôn đồng hành cùng khách hàng sau giao dịch.

Hotline: 0908086239 Hoặc 0902676823

  • Nhận mua bán ký gửi đất Tái định cư Lộc An – Bình Sơn và lân cận
  • Nhận làm sổ đất, sang tên, chuyển nhượng, tư vấn pháp lý dự án Tái định cư Lộc An – Bình Sơn hơn 3 năm kinh nghiệm bán đất tái định cư

Chia sẽ mạng xã hội:

TÌM KIẾM THEO TỪ KHOÁ
BÁN SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ (21) Bán lô góc 2 mặt tiền khu tái định cư Lộc An mới nhất (10) bán lô góc tái định cư lộc an bình sơn (1) Bán đất có sổ hồng khu tái định cư Lộc An mới nhất (2) Bán đất khu chợ Tái định cư (2) bán đất nền d2d Lộc An (4) Bán đất nền khu dân cư Cát Linh Long Thành (2) Bán đất nền tái định cư long thành (2) Bán đất nền tái định cư lộc an bình sơn mới nhất (5) Bán đất Thị Trấn Long Thành (3) bán đất tái định cư có sổ hồng (1) Bán đất Xã Bình Sơn (2) Bán đất xã Lộc An Long Thành mới nhất (9) Bán đất đường D18 rộng 48 mét (6) Bán đất đường N47 rộng 32 mét (3) Cho thuê nhà Long Thành (9) Cho thuê nhà nguyên căn khu tái định cư long thành (7) cho thuê nhà tái định cư (7) Cho thuê nhà tái định cư Lộc An Bình Sơn mới nhất (7) cho thuê nhà đường D18 (1) Cho thuê nhà đường N23 (1) Cho thuê đất tái định cư (6) Cho thuê đất tái định cư Lộc An Bình Sơn mới nhất (5) D2D Lộc An (19) Hạ tầng giao thông (2) khu cầu xe lộc an (9) kinh nghiệm đầu tư (3) Kiến thức - BĐS (4) LÔ 125m2 (33) Lô góc 2 mặt tiền (7) Lô góc biệt thự tái định cư lộc an bình sơn (1) lô góc nhà vướn tái định cư lộc an bình sơn (1) lô góc tái định cư (6) Lô nhà vườn 250m2 (12) Lô phụ tái định cư (22) Lô tdc phụ 80m2 (9) Lô trục chính 48 mét (4) Lô trục đường chính D18 (5) Mua tái định cư (88) mua đất đối diện chợ (1) Song hành Mặt tiền 769 (9) sân bay Long Thành (2) tin tức tái định cư lộc an bình sơn mới nhất (8) trục chính D18 (3) đất nền xã lộc an (3)