Các đơn vị trúng thầu xây dựng nhà ga hành khách của sân bay Long Thành

Các đơn vị trúng thầu lớn trong các hạng mục của sân bay Quốc Tế Long Thành
Liên doanh COTECCONS, VINACONEX, CENTRAL, PHỤC HƯNG HOLDINGS, Cơ điện lạnh R.E.E, HÒA BÌNH, DELTA và Cơ điện HAWEE trúng thầu gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách tại sân bay Long Thành. Rumor về giá trị gói thầu là 35.000 tỷ VND. Trong đó:
✅Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS:
 • Phụ trách quản lý công tác thiết kế bản vẽ thi công của nhà thầu phụ đặc biệt
 • Thi công một phần công tác Xây dựng.
 • Thi công lắp đặt một phần thiết bị nhà ga.
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện.
✅Tổng công tu cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX):
 • Quản lý một phần công tác thiết kế bản vẽ thi công của nhà thầu phụ đặc biệt
 • Thi công một phần công tác Xây dựng.
 • Thi công lắp đặt một phần thiết bị nhà ga.
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện.
✅Công ty cổ phần Xây dựng CENTRAL:
 • Thi công một phần công tác Xây dựng.
 • Thi công lắp đặt một phần thiết bị nhà ga.
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện (bao gồm công tác Phòng cháy chữa cháy).
✅Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings:
 • Thi công một phần công tác Xây dựng.
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện
✅Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E:
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện (bao gồm công tác Phòng cháy chữa cháy).
✅Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình:
 • Thi công một phần công tác Xây dựng
 • Thi công một phần công tác Cơ -Điện
✅Công ty cổ phần HAWEE Cơ Điện:
 • Thi công lắp đặt một phần thiết bị nhà ga.
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện.
✅Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA:
 • Thi công một phần công tác Xây dựng.
 • Thi công lắp đặt một phần thiết bị nhà ga.
 • Thi công một phần công tác Cơ-Điện.
Vị trí trúng thầu của các đơn vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.