Các lô phụ 80m2 đường nội bộ lộ giới 13m (vỉa hè 3m, lòng đường 7m)

Lô phụ giá rẻ nhất khu 1

Đường 13m; Hướng Đông
S: 80m2; Giá: 1.2 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô phụ 1/song hành N54

Đường 13m; Hướng Tây
S: 80m2; Giá: 1.1 tỷ (chưa thuế)
ĐANG BÁN

Lô phụ 1/trục chính N23

Đường 13m; Hướng Nam
S: 80m2; Giá: 1.2 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô phụ 1/song hành N54, đối diện công viên

Đường 13m; Hướng Đông
S: 80m2; Giá: 1,2 tỷ (chưa thuế)
Đang bán

Lô phụ 1/trục chính N39, 50m là trường học

Đường 13m; Hướng Tây
S: 80m2; Giá: 1.15 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô phụ 1/song hành N54, gần cồng KCN

Đường 13m; Hướng Đông
S: 80m2; Giá: 1.1 tỷ (chưa thuế)
Đang bán

Các lô phụ 80m2 trục đường chính kinh doanh

Lô phụ trục chính D16 (48m)

Đường D16 rộng 48m; Hướng Tây
S: 80m2; Giá: 1.6 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô phụ trục chính N39 (48m)

Đường N39 rộng 48m; Hướng Băc
S: 80m2; Giá: 2.3 tỷ (chưa thuế)
Đang bán

Lô phụ trục chính N23 (48m)

Đường N23 rộng 48m; Hướng Đông
S: 80m2; Giá: 2.5 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô phụ trục song hành N54 (28m)

Đường song hành N54 rộng 26m; Hướng Nam
S: 80m2; Giá: 2,6 tỷ (chưa thuế)
Đang bán

Các lô Góc phụ phân khu 1 đang bán

Lô góc phụ trục đường nội bộ, 1/trục chính N23

Đường13m; Hướng Tây - Bắc
S: 88m2; Giá: 2.2 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô góc phụ đối diện trường học, 1/trục chính N23

Đường 17m; Hướng Tây - Bắc
S: 81m2; Giá: 2.5 tỷ (chưa thuế)
Đang bán

Lô góc phụ đường song hành DT769 Mới

Đường song hành DT769 mới 17m; Hướng Tây Bắc
S: 78.7m2; Giá: 2.6 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô góc phụ D17 (24m), đối diện cổng trường

Đường D17 (24m); Hướng Đông - Bắc
S: 104m2; Giá: 3.2 tỷ (chưa thuế)
Đang bán

Lô góc phụ đường song hành DT769 & D17

Đường song hành DT769 26m; Hướng Nam - Tây
S: 81.5m2; Giá: 3.2 tỷ (chưa thuế)
đang bán

Lô góc phụ đường song hành DT769 mới & N39

Đường N39 (48m) & DT769 mới; Hướng Tây Bắc
S: 78.7m2; Giá: 3.2 tỷ (chưa thuế)
Đang bán