Cập nhật thông tin mới nhất phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Long Thành năm 2020

Hôm nay Taidinhcusanbay.vn Cập nhật thông tin mới nhất “Quyết Định” về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai năm 2020 vào ngày 23/10/2020.
 
Cập nhật có khá nhiều khu dân cư , trong đó có khu đô thị Lake View City diện tích 120.9ha, và mục đất phi nông nghiệp chuyển sang đất ở 71.28 ha đáng để bận tâm.
 
Quyết định này có giá trị bổ sung cho quyết định 4383 ký 31/12/2019, các nội dung khác của quyết định 4383 giữ nguyên giá trị pháp lý !