NHÀ PHẠM LỖI NÀY SỨC KHỎE SUY GIẢM
Xuyên là chọc thủng, Tâm trọng tâm chính giữa nhà. Xuyên Tâm sát là thế phạm khá phổ biến trong phong thủy.

Một số trường hợp phạm xuyên tâm sát phổ biến:
– Thiết kế cửa chính thông thẳng cửa sau hoặc cửa sổ.
– Đường đi đâm thẳng vào cửa nhà.
– Cây lớn, cột điện trước cửa nhà.
– Căn nhà được xây dựng trên đường sắt, trên mạch nước ngầm,…
=> Thế sát này, không chỉ ảnh hưởng tới ngôi nhà mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên sống trong ngôi nhà đó. Phạm thế Xuyên Tâm sát, ngôi nhà bị luồng khí bên ngoài xông vào từ cửa chính tới gian cuối, khiến khí trường không tụ lại được dẫn đến hiện tượng thoái khí. Mà ngôi nhà bị thoái khí sẽ làm vận khí ngôi nhà đó suy giảm, dẫn đến gia bất ổn, tài vận kém.

Đặc biệt, người sống trong nhà luôn bị ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh nhiều bệnh tật, có khả năng cần phải phẫu thuật.
Nhà bạn có phạm phải thế phạm này không? 

Khi thiết kế nhà ở cần linh hoạt để tránh thế phạm này.
Trong trường hợp, ngôi nhà đã phạm phải thế Xuyên Tâm Sát, bạn có thể hóa giải bằng cách:
– Đặt một tấm bình phong hoặc cây xanh để giảm thiểu tác động do luồng khí xung sát trực tiếp vào nhà.
– Khu vực cửa chính có thể treo Hổ Phù An Gia Hóa Sát hoặc Gương Bát Quái lồi để hóa giải sát khí, trấn trạch, an gia.